Poland

Trekking in the beautiful Polish Tetras mountains bordering Slovakia.
per person
4 Days
8-20
Poland